מסנני מים

שידרות סינון ואלמנים מיוצרים עבור מבחר של מסננים קיימים. שידרות SDF הן אלמנטי סינון בלתי מתכלים הניתנים לניקוי חוזר פעם אחר פעם. ניתן להזמין שידרות סינון לפי מידות, לזרימות שונות ולדרגות מאש שונות. להורדת תאור ומפרטים של האלמנטים הסטנדרטיים
דוגמה לשימוש באלמנט סינון SDF במסנן מתפרק מתוצרת אחרת נראית בתמונה משמאל.
הניקוי הנו ידני ע”י שחרור הבאנד, פתיחת גוף המסנן, הוצאת האלמנט ושטיפתו.
שידרות סינון SDF משמשות גם במסננים פתוחיםאשר הנם שידרות סינון סגורות בקצה האחד ובעלות יציאה לצינור שאיבה בצד השני. הם מופעלים בטבילה במי מאגר או מיכל מים ושאיבה/יניקה מהחלל המרכזי שיוצר מארז הדיסקות. מסנן פתוח להגנת משאבה נראה בדוגמה מימין.
שימוש נוסף הנו בחקלאות, כגון במערכות לחץ נמוך של השקייה בשיטת טיפטוף זעיר בגרביטציה, ראה איור למטה. מסנן פתוח משמש לסינון בזרימת מים מאד איטית, כל מפל הלחץ על המסנן הנו זניח. זרימה איטית גם תורמת לכך שחלקיקי הלכלוך אינם נתקעים מכוח הזרימה במעברי הסינון ולפיכך הניקוי בשטיפה קל מאד.