השקיית שטח

מוצר זה הנו גנרטור ערפול מיניאטורי המתוכנן לפי אותם עקרונות כמו מתז רוטט, כלומר עם פין מרכזי הרוטט במרכז סילון המים. הוא יוצר עיגול אחיד של הרטבה עדינה בטיפות אירוסול. במצב התקנה של תליה הפוכה (ראה תמונה בברושור המצורף, כולל מייצב ואל-נגר) מקבלים ענן דומה לערפל צף, כפי שרואים בתמונה למטה. הרטט הקבוע של הפין מונע הווצרות אבנית בפיה וסתימתה ע”י לכלוך.
המערפל הדינמי פועל בלחץ עבודה רגיל, בין 2 ל-4 בר, ומתאים לחיבור בלחיצה לכל מחברי “עין-טל” (קוני 6 מ”מ).

ביצועים:

המוצר קיים בשתי ספיקות נומינליות של 20 ל/ש ושל 40 ל/ש, שנמדדות בלחץ עבודה של 2 בר.

את ביצועי המערפל הדינמי בהצבות שונות, כולל הרטבה באקויולנט מ”מ גשם ואחידות הפיזור, ניתן לראות בדף המוצר

שימושים
יעיל במיוחד להשקיית תרביות ולשולחנות הנבטה.