טפטוף

הסטים המתפצלים בנויים מצמות/שלוחות של צינוריות 4 מ”מ PVC אשר מפצלות את המים באמצעות מיני-סעפת “עין-טל אל טפטפות קצה בעלות יתדון נעיצה.

קיימים שני סוגים של טפטפות קצה

א. טפטפת תקע -שקע הבנויה ממוט זכר בעל תבליט מבוך על היקפו, אשר נכנס לשרוול נקבה וכך נוצר בין שניהם מעבר המים (ראה תמונה). טיפול בסתימות נעשה באופן קל ופשוט ע”י שליפת המוט וניקוי תבליט המבוך.

במערכות מים בלחץ רגיל נשלטת הספיקה באמצעות טפטפת אם, כאשר הסעפת מחלקת כמות מים שווה לכל שלוחה. הסטים זמינים עם 6 או 4 שלוחות וטפטפות אם זמינות בספיקות 2 ל/ש או 4 ל/ש. כך מושגת ספיקת טפטוף זעיר עד כדי 0.33 ל/ש.
סט של 6 יציאות כאלו בשימוש בגינה נראה באיור ובתמונות. לעיון או הורדת עלון עם מפרטי הסטים המתפצלים ושימושים בחממות, לחץ כאן. 

בטפטפות התקע-שקע המתנקות ניתן להשתמש גם ללא טפטפת אם, זאת במערכות לחץ מים נמוך כגון מערכות גרביטציה או עם מגבילי ספיקה בצינור אספקת המים

ב. טפטפת קצה מווסתת המותקנת בקצה כל שלוחה של הסט המתפצל. סטים של 4 או 6 שלוחות, אולם ללא טפטפת אם. טפטפות הקצה הן טפטפות עציץ הזמינות בספיקות 2 ל/ש ו– 4 ל/ש, גם אלו עם יתדון נעיצה. השימוש בסטים אלו עדיף בשימושים אשר בהם נקודות ההשקייה אינן בגובה אחיד (למשל עציצים תלויים). תמונה של שלוחת טפטפת עציץ נראית בצד.

סטים של טפטפות מתפצלות

הסטים המתפצלים בנויים מצמות/שלוחות של צינוריות 4 מ”מ PVC אשר מפצלות את המים באמצעות מיני-סעפת “עין-טל אל טפטפות קצה בעלות יתדון נעיצה.

קיימים שני סוגים של טפטפות קצה

א. טפטפת תקע -שקע הבנויה ממוט זכר בעל תבליט מבוך על היקפו, אשר נכנס לשרוול נקבה וכך נוצר בין שניהם מעבר המים (ראה תמונה). טיפול בסתימות נעשה באופן קל ופשוט ע”י שליפת המוט וניקוי תבליט המבוך.

במערכות מים בלחץ רגיל נשלטת הספיקה באמצעות טפטפת אם, כאשר הסעפת מחלקת כמות מים שווה לכל שלוחה. הסטים זמינים עם 6 או 4 שלוחות וטפטפות אם זמינות בספיקות 2 ל/ש או 4 ל/ש. כך מושגת ספיקת טפטוף זעיר עד כדי 0.33 ל/ש.
סט של 6 יציאות כאלו בשימוש בגינה נראה באיור ובתמונות.

 לעיון או הורדת עלון עם מפרטי הסטים המתפצלים ושימושים בחממות, לחץ כאן.

בטפטפות התקע-שקע המתנקות ניתן להשתמש גם ללא טפטפת אם, זאת במערכות לחץ מים נמוך כגון מערכות גרביטציה או עם מגבילי ספיקה בצינור אספקת המים

ב. טפטפת קצה מווסתת המותקנת בקצה כל שלוחה של הסט המתפצל. סטים של 4 או 6 שלוחות, אולם ללא טפטפת אם. טפטפות הקצה הן טפטפות עציץ הזמינות בספיקות 2 ל/ש ו– 4 ל/ש, גם אלו עם יתדון נעיצה. השימוש בסטים אלו עדיף בשימושים אשר בהם נקודות ההשקייה אינן בגובה אחיד (למשל עציצים תלויים). תמונה של שלוחת טפטפת עציץ נראית בצד.