אודות שיטת הטפטוף הזעיר

שיטת הטפטוף הזעיר (“מיקרו-טפטוף”) מאפשרת קצב השקייה מאד נמוך, עד כדי 0.25 ל/ש – כחמישית מקצב טפטוף של טפטפות רגילות.

קצב טפטוף כה איטי יוצר הרטבת נפח טובה יותר בקרקע, מתאים לקצב יניקת המים ע”י הצמח, וכך חוסך מים ודשנים ותורם להשגת יבול טוב יותר. חתך נפח ההרטבה בקרקע מתואר באיורים בצד ימין.

קצב החלחול האיטי לקרקע מאפשר לצמח לפתח נפח שרשים רחב יותר וגם חדירת יותר חמצן לקרקע.

כמו כן נמנע נגר לעומק הקרקע נחסכים מים ודשנים ומושג יבול גבוה יותר.

טפטפות המיקרו שלנו מתוכננות לשימוש במערכות מים בלחץ ובמערכות גרביטציה

במערכות לחץ אנו מתקינים וסת ספיקה, או טפטפת אם מווסתת, אשר מזין קבוצה של טפטפות מיקרו מתפצלות.
למערכות טפטוף זעיר בגרביטציה מסופקים המים מחבית, טנק או מיכל אחר כלשהו. גובה המים במיכל מלא הוא כמטר אחד ויוצר לחץ אקוויוולנטי של 0.1 בר. המיכל מוצב על בלוקים בגובה 0.2 מ’ המספיק אף הוא (לחץ 0.02 בר) לקיום הזרימה. מערכת השקייה בגרביטציה מתוארת באיור למטה. ניתן להשתמש בשיטה זו גם לניצול מי גשם הנאספים בחבית ליד מרזב.

זרימת המים בשלוחות הטיפטוף הנה נמוכה ביותר, כך אין מפל לחץ לאורך השלוחה ודבר זה מאפשר שימוש בצינורות בקוטר קטן.

שיטת הגרביטציה הנה הפתרון היחידי לאזורים בהם אין תשתית לחץ מים או חשמל להפעלת משאבות.

Microtal Dripper

Conventional Dripper

אודות שיטת הטפטוף הזעיר

שיטת הטפטוף הזעיר (“מיקרו-טפטוף”) מאפשרת קצב השקייה מאד נמוך, עד כדי 0.25 ל/ש – כחמישית מקצב טפטוף של טפטפות רגילות.
קצב טפטוף כה איטי יוצר הרטבת נפח טובה יותר בקרקע, מתאים לקצב יניקת המים ע”י הצמח, וכך חוסך מים ודשנים ותורם להשגת יבול טוב יותר. חתך נפח ההרטבה בקרקע מתואר באיורים בצד ימין.

Microtal Dripper

Conventional Dripper

קצב החלחול האיטי לקרקע מאפשר לצמח לפתח נפח שרשים רחב יותר וגם חדירת יותר חמצן לקרקע.

כמו כן נמנע נגר לעומק הקרקע נחסכים מים ודשנים ומושג יבול גבוה יותר.

טפטפות המיקרו שלנו מתוכננות לשימוש במערכות מים בלחץ ובמערכות גרביטציה

במערכות לחץ אנו מתקינים וסת ספיקה, או טפטפת אם מווסתת, אשר מזין קבוצה של טפטפות מיקרו מתפצלות.
למערכות טפטוף זעיר בגרביטציה מסופקים המים מחבית, טנק או מיכל אחר כלשהו. גובה המים במיכל מלא הוא כמטר אחד ויוצר לחץ אקוויוולנטי של 0.1 בר. המיכל מוצב על בלוקים בגובה 0.2 מ’ המספיק אף הוא (לחץ 0.02 בר) לקיום הזרימה. מערכת השקייה בגרביטציה מתוארת באיור למטה. ניתן להשתמש בשיטה זו גם לניצול מי גשם הנאספים בחבית ליד מרזב.
זרימת המים בשלוחות הטיפטוף הנה נמוכה ביותר, כך אין מפל לחץ לאורך השלוחה ודבר זה מאפשר שימוש בצינורות בקוטר קטן.

שיטת הגרביטציה הנה הפתרון היחידי לאזורים בהם אין תשתית לחץ מים או חשמל להפעלת משאבות.